Sådan laver du et korrekt testamente

Udformning af testameste og kravDer findes forskellige typer af testamenter alt efter situationen. Herunder listes nogle af de mest almindelige.

BØRNETESTAMENTE

Et børnetestamente er især relevant, hvis begge forældre skulle afgå ved døden samtidigt. Det sker heldigvis ikke særlig ofte, men skulle uheldet være ude er et børnetestamente en måde, hvorpå man selv kan få indflydelse på, hvem der skal tage vare på ens børn fremover.
Det er i udgangspunktet Statsforvaltningen, der beslutter hvem forældremyndigheden skal tilfalde, men er der ikke noget, der taler imod jeres ønske, vil de følge dette. Børnetestamentet kan ligeledes afværge en konflikt mellem de to involverede familier.
Enlige forældre kan også anføre i testamentet, hvis de ikke ønsker, at den anden forælder skal have forældremyndigheden. I udgangspunktet har den efterladte forælder fortrinsret, men er der tungtvejende grunde til, at vedkommende ikke skal have forældremyndigheden, kan statsforvaltningen overdrage den til en anden.

NOTARTESTAMENTE

Hvis du vil være sikker på at dit testamente bliver taget i betragtning efter din død, skal du oprette er Notartestamente. Modsat et vidnetestamente ligger et notartestamente i et register. Det betyder at testamentet automatisk ser dagens lys, når skifteretten sender deres forespørgsel af sted til det landsdækkende register i forbindelse med dødsfaldet.
Det hedder et Notartestamente, fordi du skal have det noteret af en ansat, en notar, ved skifteretten. Notaren skal sikre, at det er den rigtige, der opretter testamentet og at vedkommende er i stand til at træffe en juridisk forpligtende aftale. Derimod har notaren ikke noget med indholdet i testamentet at gøre. Han kan ikke tjekke om det er juridisk korrekt udført. Er det ikke udarbejdet rigtigt, vil det, der står i testamentet ikke blive fulgt. Derfor er det en god ide at få en familieadvokat til at udforme testamentet eller at få rådgivning af advokaten i forhold til udformningen.

NØDETESTAMENTE

Som navnet foreskriver er et nødtestamente forbeholdt absolutte nødsituationer, hvor testator er i livsfare. Det kan fx benyttes, når et fly er ved at styrte og lige inden et selvmord. Situationer, hvor der ikke er mulighed for at skrive et testamente af traditionel karakter.
Der er derfor ingen formkrav til et nødtestamente. Det kan udformes som en sms, indtales som en besked på en telefon, skrives i en e-mail eller på en lap papir. Det skal dog kunne bevises at testamentet stammer fra testator. Overlever testator gælder et nødtestamente kun i 3 mdr. efter nødsituationen.

SAMLEVERTESTAMENTE

Ægteskab er den måde hvorpå man bedst kan sikre hinanden arvemæssigt. Er man ikke interesseret i at blive gift, kan man oprette et gensidigt samlevertestamente eller et udvidet samlevertestamente. Det sidste er der dog visse krav forbundet med. Fx skal I have boet sammen i minimum 2 år og i skal have børn sammen. Derudover skal i være i stand til at gifte jer lovmæssigt. Dvs. at søskende eller slægtninge ikke kan skrive et udvidet samlevertestamente. Sidste betingelse er at testamentet gælder for begge parter.
Opfylder man ikke ovennævnte krav, kan man i stedet udarbejde et gensidigt samlevertestamente. Det giver ikke de samme fordele, men stiller dog en sikkerhed, da i kan skrive hinanden ind som arvinger af alt ud over tvangsarv. Det vil sige, at man som samlever kan arve ¾ af arven i tilfælde af at den afdøde har børn. Har afdøde ingen børn kan samleveren arve alt. Læs også om privat skifte ved dødsfald.

VIDNETESTAMENTE

Et vidnetestamente er ikke lige så fordelagtigt som et notartestamente, men det anses som den løsning, der er næstbedst. Ulemperne kan være at vidnetestamentet ikke på samme måde som notartestamentet registreres, at der kan sås tvivl om, hvor habil testator var på tidspunktet for underskriften eller om de to vidner, der kræves for oprettelsen er uvildige og ubegunstigede. Ved et notartestamente er notaren garant for habiliteten. Der behøver ikke være en advokat med ved udformningen af et vidnetestamente, men det er tilrådeligt, da der er mange regler, der har betydning for testamentets gyldighed.