Hvad er et bolig skøde?

skødeskrivning hvordan, hvornår, hvemEn ejendomshandel sikres juridisk med et skøde. Skødet er det afgørende element i handlen, hvor alle detaljer skal fremgå, så der ikke kan herske tvivl om nogen del af handlen. Skødeskrivning er således det arbejde, der drejer sig om at få skødet udfærdiget korrekt, og dernæst at få skødet gennem den lovmæssige procedure i forbindelse med ejendomshandel. Det er altid tilrådeligt, og som regel nødvendigt, at få en advokat med forstand på skødeskrivning til at udfærdige korrekt skøde ved ejendomshandel. For at undgå efterfølgende problemer.

Skødeskrivning er normalt købers opgave

Det normale ved ejendomshandel er, at køber engagerer boligadvokat til at udfærdige skødet. Det sker dog også, at skødeskrivning klares af sælgers advokat. I alle tilfælde skal nogle grundlæggende oplysninger skal være på plads, for at advokaten kan gå i gang med skødeskrivning. Advokaten skal selvsagt have oplyst ejendommens adresse, købesummen og overtagelsesdagen. Desuden skal der fremlægges personoplysninger for både køber og sælger. I visse tilfælde kan et midlertidigt skøde komme på tale, hvis bestemte betingelser for handlen endnu mangler at blive opfyldt.

Midlertidigt skøde under særlige forhold

Et sådant midlertidigt skøde kaldes et betinget skøde, hvilket netop angiver, at den endelige handel er betinget af et eller flere konkrete elementer. Dette kan typisk være et krav fra sælger om indbetaling af en vis sum fra køber, inden det endelige skøde kan udfærdiges. Imidlertid er det kun sjældent, betinget skøde kommer på tale. Under normale forhold er alle aftaler for handlen på plads og opfyldt, når skødeskriving finder sted. Dermed kan det endelige skøde udfærdiges.

Skødeskrivning af endeligt skøde

Det endelige skøde skrives, når samtlige betingelse for handlen er opfyldt. En ting, der skal være klart, er afvikling af sælgers hidtidige forpligtelser i forhold til ejendommen. Sælger vil eksempelvis oftest have resterende gæld ved pantebreve i ejendommen, og denne forpligtelse skal aflyses inden skødeskrivning. Foruden aftale om den konkrete købesum skal også finansieringen af købesummen klarlægges. Når disse ting er på plads kan det endelige skøde udfærdiges, hvorefter det skal anmeldes til tinglysning.

Tinglysning af endeligt skøde

Tinglysning af skødet drejer sig om at få registreret købers ejendomsret til den købte ejendom. I det øjeblik skødet er tinglyst, er købers ejendomsret juridisk gældende. Før i tiden foregik tinglysningen ved stempling af et papirskøde i Tinglysningsretten. Nu om dage klares tinglysningen online, og køber og sælger underskriver via NemID. Tinglysning er belagt med en tinglysningafgift, en procentsats af købesummen, plus eventuelt et tillæg afhængigt af hvilken type ejendom handlen drejer sig om. Normalt afholder køber udgifterne til tinglysningsafgiften.

Ny skødeskrivning ved eksempelvis skilsmisse

Eftersom det tinglyste skøde juridisk fastsætter ejendomsretten til en given ejendom, kan det komme på tale at udfærdige skøde ved en række forskellige omstændigheder. Én ting er, at køber erhverver en ejendom, men købers situation kan jo ændre sig over tid, hvormed ny skødeskrivning kan blive aktuel. Dette kan eksempelvis være tilfældet i forbindelse med skilsmisse, hvor parterne kan ønske nyt skøde udfærdiget. Men også andre forhold kan gøre det påkrævet at udfærdige nyt skøde, sådan at specifikke ejerforhold gøres juridisk gældende.

Skødeskrivning ved ændrede forhold
Ny skødeskrivning kan blive nødvendig i forbindelse med ændringer i samlivsforhold, nye familieforhold generelt. Skilsmisse er et eksempel, men også ved samliv med ny partner, hvad enten det drejer sig om et gift eller ugift par, vil det være ønskeligt at udfærdige nyt skøde. Ligeledes opstår situationer, hvor forældre ønsker at overdrage ejendom til et barn, hvormed ny skødeskrivning bliver nødvendig. Flere andre situationer – eksempelvis ønsket om at dele ejendomsretten mellem flere ejere, også selvom disse ikke er i familie eller samboende – kan gøre det påkrævet med ny skødeskrivning.

i kan anbefale dig, at få advokatrådgivning fra Hviid BoligAdvokater, der er landsdækkende