5 tips til at få styr på indeklimaet hos børnefamilier

Et sundt indeklima er rigtig vigtigt, hvis man har børn. Hvad der kan starte som små gener, såsom hoste eller allergi, kan med tiden udvikle sig til kroniske sygdomme som astma og bronkitis, hvilket blot er én af grundene til at gøre noget ved et dårligt indeklima. Der er heldigvis mange ting, du kan gøre, og her kommer en liste med 5 konkrete tips.

Pas på med stearinlys

Det er rigtig hyggeligt med levende lys om aftenen, men hvis man holder stearinlysenes negative side op mod hyggen, kan det være, man får lyst til at overveje et alternativ. Et tændt stearinlys afgiver en masse partikler og dårlige stoffer såsom kvælstofdioxid og røggasser. Jo mindre rum, jo mere usundt er det. Derfor bør man enten være god til at lufte ud i minimum 5-10 minutter efterfølgende eller udskifte lysene med et elektrisk stearinlys.

Gør rent mindst én gang om ugen

Dette råd bør være selvsagt: Gør rent! Mindst én rengøring om ugen for at fjerne al støv og mindst én hovedrengøring om året. Støv består primært af døde hudceller, hvilket burde være årsag nok i sig selv til at få det fjernet. Det kan dog også være farligt at indånde støv, som på længere sigt kan udvikle sig til allergi. De farlige støvpartikler sidder i almindeligt støv, så det er også en rigtig god idé at lufte ud hver dag med gennemtræk for at få renset luften helt igennem.

Tjek for radon

Radon er et overset problem for indeklimaet, men en for høj radonværdi kan have alvorlige konsekvenser. En dansk undersøgelse peger på, at forhøjede radonværdier giver en øget risiko for, at børn udvikler leukæmi. Radon er kort sagt en ædelgas, der kan trænge ind i boligen og blive koncentreret, hvor der eksempelvis er lavt luftskifte. Det kan hverken lugtes, ses eller smages, og hvis du er i tvivl om radonniveauet, kan det være en god idé, at få det undersøgt.

Luk døren til badeværelset under bad

Et stort problem for indeklimaet kan være fugt. Der vil altid være fugt i indeluften, men man bør forsøge at begrænse fugten og derved muligheden for dug på indersiden af vinduerne, skimmelsvamp, hovedpine og træthed. Når man tager et varmt bad, kan dampen sprede sig og øge luftfugtigheden i hele boligen, hvis ikke døren til badeværelset er lukket. Sørg derfor altid for at lukke døren under bad, og tænd i stedet udsugningen fra badeværelset.

Opvarm boligen til 20-22 grader

Endnu et tip til at imødekomme problemer vedrørende fugt er at opvarme boligen til et sted mellem 20 og 22 grader i fyringssæsonen. En bolig, der er ordentligt opvarmet i alle rummene, er med til at holde en lav luftfugtighed. Hvis rumtemperaturen er lav, eller hvis der er stor forskel på temperaturen mellem de forskellige rum, forøges risikoen for, at indeluftens naturlige fugt vil sætte sig som vand.

Konsekvenser ved et dårligt indeklima

Sørger man for at overholde de enkle regler for et godt indeklima, kan man imødekomme mange problemstillinger. Et dårligt indeklima kan give fysiske ubehag som hovedpine og hudproblemer, men kan faktisk også påvirke humør. Undersøgelser viser, at arbejdspladser med et dårligt indeklima er mere tilbøjelige til samtidig at have trætte, ugidelige medarbejdere samt dårlig stemning. Et godt sted at starte er at følge de ovenstående regler, og ellers kan du læse mere om et sundt indeklima her.