Sådan virker de nye naturgasfyr

Nyt naturgasfyrDet er ikke en god forretning, at have et oliefyr. Det er simpelthen for dyrt at fyre med olie og det er belastende for miljøet. I 2013 tog man konsekvensen og forbød installeringen af oliefyr i nybyggede boliger. Gasfyr derimod er stadig lovligt at installere i nye huse, hvis det er af den kondenserende type og har en lukket forbrænding. Naturgassen er væsentligt bedre for miljøet end olie og kul, da det udleder langt mindre kuldioxid. Her kommer vi ind på, hvad et gasfyr er og, hvad fordelen er ved det kondenserende gasfyr.

Naturgasfyrets opbygning

Gasfyrets bestanddele udgøres af en brænder, som brænder gassen af, samt en kedel, som varmer radiatorvandet op. Da gasfyret kom på markedet i sin tid, var de brændere, der monteredes direkte på en kedel ligesom de gamle oliefyr. I dag gemmes det hele af vejen i en kasse. Gasfyret varmer boliger op ved afbrænding af naturgas. Gassen ledes ind i brænderen og bliver antændt. Det er i kedlen forbrændingen foregår. Her opvarmes boligens radiator- eller gulvvarmevand af den varme, der udvikles under forbrændingen. Derudover varmer forbrændingen brugsvandet op, så boligen har varmt vand i hanerne.

Der er forskellige typer gasfyr

Man kan både have et gasfyr med et åbent eller lukket forbrændingskammer. Er det et åbent forbrændingskammer får det luft til forbrændingsprocessen gennem det rum, hvor fyret er placeret. Et åbent forbrændingskammer hører til de ældre gasfyr og er ikke lovlige at sætte op i dag. Har fyret derimod et lukket forbrændingskammer, får det luften gennem et dobbeltrør. I det ene rør trækkes der luft ind ude fra det fri. I det andet rør ledes røgen ud.

Det kondenserende gasfyr

Efter de gældende regler i bygningsreglementet er det altså kun et kondenserende gasfyr, hvor forbrændingen er lukket, det er tilladt at installere. Grunden er, at kun de gasfyr, der er kondenserende opfylder det krav, der er til nyttevirkningen. Nyttevirkningen skal nemlig ved fuldlast være minimum 96 procent og ved dellast 104 procent. Med andre ord skal minimum 96 procent og 104 procent af gassen gå til opvarmningen. Et kondenserende gasfyr kan opfylde kravet, fordi det også udnytter røgen fra forbrændingsprocessen til opvarmning af radiatorvandet.

Udskiftning af gasfyr

Hvis du har et gasfyr, der trænger til at blive udskiftet, er det selvfølgelig bedst at kigge efter et fyr, der er så energibesparende som muligt. Det vil sige, at det skal være et gasfyr, der er A-mærket. Ved at udskifte et gammelt gasfyr med en ny model, kan du ofte opnå en besparelse på 15-25 % af gasforbruget. Jo ældre gasfyret, der bliver udskiftet er, jo større besparelse opnår du. Da kedlerne tidligere ikke var kondenserende sparer du naturligvis mest, hvis du skifter fra et ikke-kondenserende gasfyr til et kondenserende.
Læs mere om udskiftning til nyt naturgasfyr hos Energisalg.dk

Er det dyrt at få et gasfyr?

Det er ikke uoverkommeligt dyrt at udskifte et ældre gasfyr til et nyt (omkring 40.000 kroner). Det er straks dyrere, hvis du skifter fra oliefyr til gasfyr. Grunden er, at der skal lægges rør til gassen ind i huset samt laves aftræk og afløb, der kan udlede fyrets kondensvand. Derudover skal det gamle oliefyr sløjfes. Det betyder, at olietanken skal renses for olie og blændes af samt muligheden for påfyldning af olie afskæres.

Alternative opvarmningsmuligheder kombineret med gasfyr

Hvis du har et gasfyr, kan du kombinere det med for eksempel et solvarmeanlæg. Gør du det kan forbruget af gas til det varme vand reduceres væsentligt. Der er også den fordel, at du om sommeren, hvor gasfyret ikke er tændt, og hvor solen er varmest, kan få energi helt gratis for eksempel til gulvvarme. Det er således ikke enten eller, når du har et gasfyr. Det er fuldt ud muligt at kombinere det med alternative energityper.