Gode råd: Omfangsdræn og kloakering

Et omfangsdræn er en rigtig god løsning, hvis man gerne vil undgå fugt i kælderen. Fugt er nemlig meget skadeligt for husets fundament, og det er derfor altid en god idé altid at være opmærksom på fugt og modarbejde fugt, der er på vej.

Hvad er et omfangsdræn?

Et omfangsdræn kan sammenlignes med en negravet tagrende, som ligger langs husets ydermur og leder vand væk fra huset. Vand kan komme af flere forskellige årsager. Det kan enten være nedsivende overfladevand fra nedbør, men det kan også være vand, der stammer fra høj grundvandsstand, som kan skabe et vandtryk mod huset i de værste tilfælde. Dette vandtryk bør ledes væk, hvilket kan gøres ved hjælp af et omfangsdræn.

Det er ikke ret svært at mærke og se fugt i huset, og det er meget vigtigt, at der bliver reageret på det. Fugt i fundamentet og sokkel kan give skader på huset og i høj grad forværre indeklimaet, hvis huset begynder at udvikle svamp eller andet råd. Sørg i disse tilfælde for at få lagt et omfangsdræn lige med det samme.

Få også styr på kloakeringen

En anden god idé er at sørge for en optimal kloakering, så du er sikker på, at du også får ledt spildevand væk fra dit hus. Her er det dog vigtigt at være opmærksom på, at man som udgangspunkt altid bør få sin kloakering udført af en autoriseret kloakmester. Der er nemlig mange love, der skal overholdes i denne forbindelse, og det er ikke sikkert, at du selv har helt styr på disse. Til gengæld har kloakmesteren hos Loc.dk den rette juridiske viden, og du behøver derfor ikke sørge for andet end blot at lave opkaldet hertil. Leif O. Christiansen ApS udfører både omfangsdræn samt kloakering, og du er sikker på at få udført alt lige efter bogen. Mangler du en autoriseret kloakmester og entreprenør – kontakt Leif O. Christiansen ApS.