Hvad er ekspropriation?

Som husejer vil du, af forskellige årsager, kunne blive tvunget til at afgive din ejendom til det offentlige.

 

Sager om ekspropriation har for nyligt igen fået mediernes bevågenhed, efter en sag mellem en landmand i Vejen og kommunen er gået i hårknude. Disse sager kan være meget komplicerede og i værste fald kunne trække i langdrag.

 

Hvad er ekspropriation og hvem foretager det?

Bliver en privat ejendom eksproprieret, så betyder at at man bliver tvunget til at afstå sin ejendomsret af sin ejendom, eller dele af ejendommen.

 

Ekspropriation kan betyde at:

– Man skal afstå sin ejendom og/eller

– At ejendommen pålægges  begrænsninger

De der er bekendt med Grundloven ved, at ejendomsretten er ukrænkelig, med mindre det vurderes at det tjener almenvellet. Oversat til dansk betyder det, at hvis byggeri eller anlæg skønnes at skulle inddrages for at tilgodese landets borgere, så har det offentlige ret til at ekspropriere den jord, der skal bruges til arbejdet.

Hvem kan gennemføre ekspropriationer?

Ekspropriationen gennemføres af en ekspropriationskommission. Det er en uafhængig myndighed, som kun er underlagt Folketinget.

Formanden for denne kommission er jurist. Udover en jurist der der yderligere ni medlemmer, blandt disse en landinspektør og en repræsentant for kommunen.

Her i landet er der to ekspropriationskommissioner: En for Jylland og en for øerne (Sjælland, Fyn og Bornholm).

Ekspropriation kan udover landinspektører også foretages af Taksationskommissionen, det afhænger af hvad der skal eksproprieres. Ekspropriationskommissionen tager sig hovedsagligt af de statslige veje, mens Taksationskommissionen varetager det kommunale system.

Hvordan bliver du kompenseret ved ekspropriation, hvad kan du forvente i erstatning?

Når Ekspropriationskommissionen endeligt har fastlagt omfanget af ekspropriationen, så fastsættes erstatningen. Størrelsen beregnes ud fra de almindelige handelspriser på jord og

Vil du klage over en afgørelse?

Ønsker grundejere eller Vejdirektoratet/kommunen at klage over den fastsatte erstatning, så kan man få en ny kommission til at vurdere sagen på ny.

Kommisarius skal modtage en skriftlig klage, senest fire uger efter at Ekspropriationskommissionen har sendt deres kendelse til grundejere og Vejdirektoratet.

Er parterne stadig ikke tilfredse, så kan sagen rejses ved domstolen senest seks måneder efter.

Er parterne stadig ikke tilfredse med afgørelsen, kan sagen rejses ved domstolen senest seks måneder efter.