Hvordan arbejder en entreprenør?

Som entreprenør kan man udføre en række opgaver indenfor bygge-og anlægsbranchen. Man har som entreprenør samlet forskellige håndværksmæssige kompetencer indenfor samme firma. Det kan for eksempel være murerarbejde, tømrerarbejde, snedkerarbejde, kloakarbejde, anlægsarbejde mm. På den måde entreer man kun med en leverandør frem for mange mindre, når man får en entreprenør til at stå for sit byggeprojekt eller lignende.

Hvad er en entreprise?

Entreprenør og entreprise hvordanEn entreprenør er mest kendt i forbindelse med bygge- og anlægsbranchen. Her giver en entreprenør ofte et tilbud på et stykke arbejde, der er beskrevet af for eksempel en bygherrerådgiver eller et ingeniørfirma. En sådan opgave kaldes en entreprise og udføres ofte til en pris, der er aftalt på forhånd. Arbejdet vil ofte have at gøre med enten en bygning, der skal bygges eller et anlæg, der skal etableres, og vil ofte involvere flere forskellige fagligheder

Det er en fordel at entreprenøren kan koordinere

Det er en stor fordel i større bygge- og anlægsprojekter, at bygherren kun skal kommunikere med et firma frem for en masse små selvstændige virksomheder. På den måde ligger koordineringen af arbejdet på leverandørens bord frem for på bygherrens. Det at samle flere håndværksmæssige kompetencer under samme tag letter i det hele taget også processen i de store projekter. En stor entreprenør kan ofte løfte opgaver alene, der både indeholder elementer af murerarbejde, tømrerarbejde, jordarbejde, fjernvarme, anlægsarbejde, kloakarbejde, byggeri og nedrivning.

Entreprenørens fagområder

En entreprenør kan som sagt beskæftige sig med mange forskellige fagområder og derfor varetage specialiserede opgaver, der spænder meget vidt. For at give et indtryk af, hvad de forskellige områder er, kommer der herunder en beskrivelse af hvert enkelt område, der giver et lidt større indblik i entreprenørens hverdag.

Kloakarbejde:
Kloakarbejde i en entreprenørvirksomhed handler ofte om en udvidelse af et eksisterende kloaksystem eller etablering af nye afløbsinstallationer. Det kan dog også være opgaver af mindre art som for eksempel at foretage TV-inspektioner, der kan opdage brud i kloaksystemet, udbedring af disse samt rensning af kloakker. En vigtig del af arbejdet med kloakker er viden om den korrekte håndtering af spildevand, så for eksempel forurening af drikkevand undgås.

Fjernvarme:
Fjernvarme er et system, der distribuerer varme over længere afstande. Varmedistributionen sker i form af varmt vand, som løber i rør under jorden. Arbejdet med fjernvarme indeholder mange forskelligartede opgaver såsom anlæg, jord- og rørarbejde, jordledninger, opførelsen af pumpe- og vekslerstationer. Alle disse dele er nødvendige for, at hele fjernvarmens forsyningskæde kan fungere.

Jordarbejde:
Når en entreprenør beskæftiger sig med jordarbejde, er det ofte byggemodning, jordflytning, deponering og rensning af forurenet jord. Når nye byggeprojekter skal i gang tager en entreprenør sig også af at afrømme jord for de kommende veje og byggegrunde. Tillige bortskaffer entreprenøren overskudsjord og udgraver veje osv.

Anlægsarbejde:
Anlægsarbejde er byggearbejde i terrænet. Både over jorden og under jorden. Det kan således dække over fagområder så som vejasfaltering, brolægning, tunnelarbejde, kloakarbejde, dræningsarbejde. Anlægsarbejde kan være udformning af parker, anlægning af golfbaner, haver mm.

Murerarbejde:
Når der skal bygges forskellige typer af nye bygninger eller tilbygninger til eksisterende bygninger, er det nødvendigt for entreprenøren at favne murerfaget i tillæg. Murerfaget dækker også det at rive gamle udtjente byggerier ned for at opføre nye.