Overvejer du at blive selvstændig?

Hvis du skal til at starte din egen virksomhed, står du overfor et vigtigt valg. Nemlig hvilken type af virksomhed, du skal vælge. Det kan være svært og derfor har vi udarbejdet en form for lynguide, som du kan se i det nedenstående. Den omhandler de fordele såvel som ulemper, der kan være ved at starte en enkeltmandsvirksomhed, som er en personlig virksomhed, og de fordele og ulemper, der er ved modpolen til enkeltmandsvirksomheden nemlig kapitalselskabet. Betegnelsen kapitalselskab dækker over både aktieselskab, anpartsselskab og iværksætterselskab. Altså de traditionelle selskabsformer.

Fordele ved den personlige virksomhed (enkeltmandsvirksomheden)

 • Etableringen af en enkeltmandsvirksomhed er meget let at gå til og hurtigt overstået. Du udfylder bare et par formularer på hjemmesiden Virk.
 • En enkeltmandsvirksomhed er ligeledes let at lukke igen.
 • Det er billigt at have en enkeltmandsvirksomhed. Du skal selvfølgelig bogføre, men hvis du kan gøre det selv er bogholderen jo sparet. Kan du ikke selv, kan du få en bogholder til det.
 • Hvis du har underskud i din enkeltmandsvirksomhed, kan det fradrages også hos en eventuel ægtefælle. Det betyder at skulle du have underskud fra starten af, vil du ofte kunne fratrække tabet fra din virksomhed i din løn.
 • Ved at bruge virksomhedsordningen kan man opnå en stilsvarende beskatning, som i et iværksætterselskab eller anpartsselskab.
 • Virksomhedsordningen er en god og meget fleksibel løsning, hvis en svingende indkomst gør sig gældende i din virksomhed.

Ulemper ved den personlige virksomhed

I en personlig virksomhed hæfter man personligt. Det vil sige at dine egne penge kommer i spil ved for eksempel et erstatningskrav, et krav fra en ansat eller ved fejlslagne dispositioner, der fører til tab. Man kan til tider imødekomme dette ved at tegne en forsikring eller gennem aftaler med kunder.

 • I en enkeltmandsvirksomhed er der ikke så store muligheder for at investere eventuel overskydende kapital. F. eks. kan virksomhedens overskud ikke bruges til at investere i aktier.
 • Hvis driften skal ophøre kan beskatningen blive problematisk. Man skal nemlig svare skat af hele det overskud, der er i virksomheden. Man kan til dels undgå beskatningen ved at benytte en skattefri virksomhedsdannelse.
 • Det er en dyr proces, hvis du på et tidspunkt vil omdanne din personlige virksomhed til et selskab og eventuelt vil etablere et holdingselskab.

Hvad er et kapitalselskab?

Et kapitalselskab er for eksempel et aktieselskab, et anpartsselskab eller et iværksætterselskab. Det er en juridisk enhed, som man skyder penge i og som derefter lever sit eget liv dog ledet og ejet af dig. I modsætning til enkeltmandsvirksomheden, som er DIG, er et kapitalselskab altså sin egen enhed. Der laves ikke aftaler med dig, men med selskabet. Derfor er det også selskabet, der kan bebrejdes selvom det er dig, der ejer selskabet 100% og selvom, det er dig, der leverer en rådgiverydelse eller lignende.

Fordele ved et kapitalselskab

 • Det er billigt og ret let at etablere.
 • Du hæfter kun for det beløb, du har indskudt, så det er begrænset.
 • Det er billigt, da man kan fravælge revision så længe man er en lille virksomhed.
 • Det er en mere fleksibel virksomhedsstruktur. Man kan inddele virksomheden i afdelinger.
 • Man kan oprette holdingselskaber.
 • Man har øgede muligheder for at investere overskuddet.
 • Der er en gennemreguleret lovgivning, der gør bl.a. kreditorer mere trygge, fordi kapitalens tilstedeværelse er sikret.
 • Der er mere prestige forbundet med et kapitalselskab, så det kan være lettere at tiltrække ny kapital.

Ulemper ved et kapitalselskab

 • Der er et kapitalkrav på 1 kr. ved stiftelse af et iværksætterselskab, 50.000 kr. ved stiftelse af anpartsselskab og ved stiftelse af et aktieselskab 500.000 kr.
 • Et underskud kan ikke trækkes fra på din selvangivelse.

Save

Save

Save

Save