Sådan kommer du af med dit affald på rette vis

Som boligejer er der flere regler, man skal tilpasse sig efter, når man skal af med sit affald. Der bliver mere og mere fokus på miljøet, og derfor bliver der indført flere regler omkring håndteringen af affald. De nye regler skal sørge for, at mere affald genbruges, så der skrues ned for, hvor meget affald der bliver kørt direkte til forbrændingen. For at projektet om at skåne miljøet mest muligt skal lykkedes, så skal vi alle bidrage. Derfor skal alle boligejere overholde de regler, som indføres, når det gælder håndtering og sortering af affald i hjemmet. Hvis alle gør en lille indsats, så kan det samlet set gøre en stor forskel.

Sorte affaldssække må ikke benyttes i hjemmet

Når du afleverer dit affald på lossepladsen, må det ikke længere være i sorte affaldssække. Når affald afleveres i sorte affaldssække, så har medarbejderne på pladsen ingen mulighed for at se, hvad sækkene indeholder. Derfor må man som privat ikke længere anvende sorte affaldssække, da skraldet som kommer heri ofte bliver kørt direkte til forbrændingen. Dermed bliver meget skrald, som ved en sortering kunne genbruges, kørt direkte til forbrændingen, hvor det skader miljøet ved afbrændingen. Blev affaldet i stedet sorteret og genanvendt korrekt, så ville det gavne miljøet mere.

Hvilke affaldssække bør man anvende

Det skal selvfølgelig være muligt at komme af med sit affald, selvom de sorte affaldssække ikke må anvendes. Løsningen på dette problem er at anvende klare og gennemsigtige affaldssække, så medarbejderne på container- og lossepladsen kan se, hvad dine affaldssække indeholder. Gennemsigtige sække gør det meget lettere at udføre sorteringsarbejde for medarbejderne på lossepladsen, så de kan sortere og herefter genbruge så stor en mængde af dit affald som muligt. Ændringen kræver ikke meget fra din side, da du skal blot købe gennemsigtige affaldssække i stedet for sorte. Sækkene kan indeholde den samme mængde af affald, og derfor kan du stadig køre dit affald til lossepladsen, som du plejer. Det er derfor nemt at gøre en lille ekstra indsats for at skåne miljøet. Det eneste det kræver er, at du skal bruge gennemsigtige affaldssække i hjemmet, og hvis du vil gøre noget ekstra, så bør du selv sortere dit affald efter bedste evne, før du afleverer det på lossepladsen.