Brug altid fagmænd til træfældning og topkapning

Mange danskere døjer med træer i haven, der potentielt kan blive farlige for huset og dets beboere.

Det fører ofte til, at træet skal beskæres eller helt fjernes. Desværre resulterer det hvert år i både ulykker på personer og bolig – og det er ikke altid, at forsikringen går ind og dækker, hvis skaden vurderes selvforskyldt.

Hvert år modtager de danske forsikringsselskaber henvendelser fra private, der har forsøgt at tage sagen i egen hånd og fælde eller beskære et stort træ, der vokser nær huset. Det ender ofte ud i skadesanmeldelser på gavl, tag eller fra knuste vinduer. Det er dog ikke garanteret, at forsikringsselskabet give medhold i sagerne, da skaderne tit og ofte bliver forvoldt af personer, der kender risikoen og desuden burde have anvendt en fagmand til opgaven.

Fordelen ved at anvende fagmænd til opgaven

Når du anvender fagmand til træfældning og topkapning, har du en række fordele, der sikrer dig og din husstand ekstra tryghed.

For det første har fagmanden styr på sikkerheden. Det er ingen spøg at kravle op i træerne, og med det kraftfulde beskæringsværktøj, som ofte er nødvendigt, er det decideret farligt. Den manglende erfaring giver ofte udslag ved farlig balancering, der kan føre til fald eller livstruende omgang med skæreapparater.

For det andet, er fagmanden forsikret. Det skal du i hvert fald sørge for, inden du acceptere deres tilbud. Det betyder, at skulle uheldet være ude, og der opstår skader på dit hjem, så er det virksomhedens forsikring, der påtager sig erstatningsansvaret – og det risikerer dermed ikke at blive en lang kamp, der involvere din tid og tålmodighed.

For det tredje er der det bekvemmelige foruden sikkerheden. Ved opgaver som træfældning og topkapning af træer vil der altid være et større oprydningsarbejde. Det tager virksomheden sig ofte af, hvis du har med en respektabel fagerson at gøre. Oprydningen inkluderer som regel et eftersyn, hvor du kan tilkendegive, om oprydningen er udført tilfredsstillende, så din have efterlades – næsten – uberørt af arbejdet.

Slutteligt vil vi nævne, at du kan benytte dig af håndværkerfradraget på denne type opgaver. Du har derved mulighed for at gøre det endnu billigere, end ved mange andre services. Håndværkerfradraget kan undersøges nærmere på SKATs hjemmeside, men er du i tvivl kan du ofte få den indledende og overordnede vejledning fra den virksomhed, du benytter, da de har erfaring og kendskab til området. Det er naturligvis ikke en garanti, men forhør dig for en sikkerheds skyld.