Privat skifte ved dødsbo

Privat skifte ved dødsbo hvordan?At skifte betyder i denne forbindelse, at den afdødes bo gøres op, og arven fordeles til de rette personer. Forskellen på et privat skifte og et offentligt skifte kan skitseres på denne måde. Normalt er det skifteretten, som står for skiftet – og det er den måde, som det i langt de fleste tilfælde ordnes på. Men du har også mulighed for at gøre det selv uden skifterettens indblanding – og det er et privat skifte.

Du kan ikke gå i gang med et privat skifte, inden du har lavet en aftale med skifteretten om, at det er sådan, at du ønsker, at det skal foregå.

Hvilke betingelser skal opfyldes for at lave privat skifte?

Der er en del betingelser, som skal opfyldes, førend du får lov til at skifte privat. I første omgang skal alle arvingerne være enige om fremgangsmåden. Hvis blot en enkelt arving nedlægger protest mod det private skifte, så kan det ikke gennemføres. Det gælder i øvrigt hele sagen igennem, hvor hver enkelt arving kan fortryde og bede skifteretten eller bobestyrer om at overtage sagen.

Det er også et krav, at afdødes bo (antageligt) er solvent. Det vil sige, at formuen skal være større end gælden. Solvenskravet spiller også en rolle i forhold til arvingerne, hvor mindst en af disse skal være både myndig og solvent samt bosiddende i Danmark.

Afdøde må heller ikke i et testamente have modsat sig privat skifte, og skifteretten afgør fra sag til sag, om der er hensyn som gør, at et privat skifte ikke kan lade sig gøre.

Til slut skal arvingerne udpege en kontaktperson, som skal sørge for, at der er kontakt mellem boet og offentlige myndigheder. Kontaktpersonen kan være en af dem selv eller eventuelt en bobestyreradvokat.

Hvad med afdødes gæld?

Hvis arvingerne – efter boet er gjort op – begynder at bruge af den formue, som er arvet uden på samme tid at betale boets kreditorer, da kommer de til at hæfte personligt for gælden. Undtaget for denne regel er afdødes indbo, som de frit kan råde over.

Du skal altså være opmærksom på, at du kan komme til at hæfte for afdødes gæld med din personlige formue, hvorfor du skal træde varsomt.

Udbakningsreglen – hvis du fortryder

Skulle det alligevel vise sig, at afdødes bo ikke er solvent, så har arvingerne mulighed for at benytte sig af udbakningsreglen. Hvis du opdager, at boet er insolvent, så skal du hurtigst muligt rette henvendelse til skifteretten og samtidigt sørge for, at boet leveres tilbage i samme stand, som da du modtog det. Det betyder, at eventuelle værdier skal tilbage i boet. Igen er almindeligt indbo fritaget.
Sådan kommer du i gang med et privat skifte

Anmod skifteretten om lov til privat skifte

Indryk proklama i Statstidende, så kreditorer kan oplyse om eventuel forfalden gæld
Send åbningsstatus til skifteretten med opgørelse over afdødes aktiver og passiver
Boopgørelsen skal være færdig senest 12 måneder efter dødsfaldet og sendes til skifteretten, som da kan beregne boafgift

Som du kan se, så skal du have tjek på lidt forskellige procedurer, hvis du ønsker at foretage et privat skifte. Derfor kan det godt betale sig at alliere sig med en advokat, som har erfaring med håndtering af sådanne sager. Det er meget vigtigt, at loven overholdes, og at du er meget opmærksom på de juridiske forpligtelser, som du har.

Hvad koster et privat skifte?

Du skal betale en retsafgift på 2.500 kroner. Men overstiger boet en værdi på 1 million kroner, skal du yderligere betale 6.500 kroner.

Save

Save

Save

Save

Save