Sådan opbygger du et fundament korrekt

Byg fundament hvordan?De fleste mennesker ser på et hus eller en anden bygning og gør sig egentlige ikke de store tanker om, hvordan det kan lade sig gøre, at det hus eller den store bygning står så fint og lige. Smukt placeret lige der midt i det pæne landskab.

Generelt om fundament kan man sige, at det er den del af bygning, som gør, at vi har en æstetisk oplevelse, når vi kigger og vurderer bygningen.

Din og min praktiske verdensopfattelse og ikke mindst din evne til at orientere dig i verden er groft sagt delt op i en vertikal og i horisontal orientering. Det betyder, at vi er indrettet til at finde ro i at se på ting – og dermed byggeri, som opfylder nogen almengyldige krav.

Et fundament er udgangspunktet for netop denne oplevelse. Fundamentet sørger for, at alle slags bygninger står lige. Og så selvfølgelig at gulvene ikke hælder, og murerne ikke falder sammen.

Opbygning af et fundament

Der findes forskellige slags fundamenter til forskellige slags bygninger, men man kan sige, at der generelt om fundamenter kan fortælles dette: At udgangspunktet og funktionen for dem er den samme.

Du ønsker at skabe en fast grund, hvorpå du kan bygge enten et hus eller et haveskur eller hvad ved jeg.

Afsætning af fundament

Første skridt med hensyn til bygning af et nyt fundament er den såkaldte afsætning. Dette begreb dækker over en proces, hvor du med eksempelvis pæle og snor sætter målene for dit nye fundament.

Det er vigtigt, at du udfører arbejdet korrekt og specielt ser til, at hjørnerne er 90 grader. Der er forskellige regnemetoder, som kan hjælpe dig med at afgøre gradsfordelingen – Pythagoras er en fyr, du bør se nærmere på.

Når du har sikret dig, at der er 90 grader i alle hjørner, så skal du forbinde hjørnerne med snor.

Udgravning af fundament

Udgravningen af fundamentet dækker over den proces, hvor du med en spade graver i det område, som du før afmålte.

Det er vigtigt, at du husker at grave til minimum 90 cm dybde, da du i den dybde er sikret mod frost.

Du skal huske på, at der er forskel på, om du skal grave ud til bygning, som kræver varme, eller om du skal grave ud til en bygning, som ikke kræver varme. For eksempel en carport.

Det spiller nemlig en rolle i forhold til, hvor bredt du skal grave renden. En rende til et opvarmet byggeri kræver en rende på mellem 33 og 39 cm, mens en rende til et uopvarmet byggeri blot kræver en bredde på mellem 15 og 25 cm.

Hvis jorden viser sig at være et fundament velegnet – det vil sige, at den er fast – så kan du støbe direkte i hullet. Hvis jorden derimod falder sammen, så er du nødsaget til at stabilisere den ved hjælp af en forskalling.

En forskalling er blot en slags afstivning af hullet og kan laves med brædder.

Fundamentets funktion

Generelt om fundament kan du sige, at dets funktion er af isolerende og stabiliserende karakter. Du ønsker at holde kulden og fugten ude af dit hus. Du ønsker at sørge for, at det byggeri, du er i gang med, kan stå mål med tidens tand.

Derfor er det vigtigt, at du sørger for, at arbejdet bliver lavet ordentligt. At du sørger for at bruge ordentlige materialer, så du også i sidste ende ikke lige pludselig opdager, at der er fugt i fundamentet.

Du ved, at det siges, at en doven skrædder syr med lang tråd. Husk det, når du går i gang med dit næste projekt.