Sådan skrotter du den gamle bil

Skrotpræmie hvordanDet er et stort miljømæssigt problem, hvis biler ikke bliver skrottet på korrekt vis. Placeres biler i naturen, i baghaven, på gårdspladsen eller på et offentligt areal, kan de være skyld i forurening af jorden, der hvor de står og, de kan sågar forurene et nærliggende vandmiljø, da der kan sive benzin eller olie ud fra bilen.

Skrotningsgodtgørelse

Derfor er det vigtigt, at man tager sin bil hen til en godkendt autoophugger, når den er klar til skrot. For at fremme dette, har miljøministeriet indført en skrotpræmie. Det er et beløb på 2200 kr. man kan få udbetalt, hvis man benytter en godkendt autoophugger, når man skal af med sin gamle udtjente bil. Skrotningsgodtgørelsen gælder for alle biler – person- som varebiler – der enten er indregistreret her til lands eller har været det efter 1. juli år 2000. En bil, der afleveres til en godkendt ophugger, må ikke sælges videre til andre.

Bilejerne betaler selv

Som bilejer er man jo den nærmeste til at føle et ansvar for, at ens bil ikke skal blive en miljømæssig belastning for eftertiden. Derfor er det bilejerne selv, der betaler for skrotningsgodtgørelsen. Det gør de via ansvarsforsikringen. Da det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på ens bil, kommer alle til at bidrage til godtgørelsesordningen. Det beløb alle bidrager med en gang om året er 101 kr. Godtgørelsen administreres af en non-profit organisation ved navn ”Miljøordning for Biler”. Organisationen er blevet udpeget til at sørge for udbetalingen af godtgørelsen af miljøministeren.

Hvor afleveres en skrotklar bil?

På hjemmesiden tilhørende ”Miljøordningen for Biler”, kan man finde en optegnelse over de autoophuggere, der er godkendte. Det er nemlig sådan at en bil skal afleveres til skrotning hos en godkendt ophugger. I tillæg kan man aflevere en bil, der skal skrottes hos nogle bilforhandlere. Det er dog kun hos forhandlere, der har lavet en aftale med en autoophugger, som er godkendt. I de tilfælde hvor en bilforhandler modtager en bil til skrotning efter aftale med bilens ejer, skal bilforhandleren videregive bilen til en ophugger. Den må ikke sælges videre.

Udbetaling af skrotningsgodtgørelse

Når en bilejer afleverer en bil til en godkendt autoophugger med det formål, at bilen skal skrottes, skal bilejeren have en skrotningsattest som bevis på skrotningen. Bilen skal også afmeldes hos motorregisteret. Skrotningsattesten med autoophuggerens og bilejerens underskrift, skal sammen med bilens registreringsattest sendes til ”Miljøordning for Biler”. Når de har behandlet sagen, står de for at udbetale godtgørelsen til bilens ejer. Som hovedregel er det bilens sidste registrerede ejer, der skal underskrive skrotningsattesten, for at skrotpræmie kan udbetales. Men der er undtagelser fra reglen, som gør det muligt at få udbetalt godtgørelsen, selvom man ikke står som den sidste ejer.

Er det gratis at skrotte en bil?

I 2007 indførte man et producentansvar i forbindelse med biler. Før det blev indført kostede det tit et beløb at komme af med en bil, der skulle skrottes. Producentansvaret førte til at bilimportører lavede aftaler med autoophuggere, og nu kan man komme af med sin bil gratis ved de ophuggere, som har aftaler med bilimportørerne.

Læs også: Nye støddæmpere giver nyt liv til bilen